AKTUALITY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Máme nová webové stránky www.zschlumec.cz


I o prázdninách je ve škole rušno

O prázdninách výuku vystřídal stavební ruch. Byla provedena výměna oken ve velké tělocvičně a namontovány venkovní žaluzie s elektrickým pohonem (cca za 830 000,- Kč). Bylo vyměněno linoleum ve školní jídelně, pěti třídách a na chodbách prvního stupně (cca za 530 000,- Kč). Vybudovala se nová učebna ICT s 28 počítači a velkým interaktivním displejem (cca 1 500 000,- Kč – peníze jsme získali z projektu). Nutná byla výměna plynového potrubí z důvodu úniku plynu – havarijní stav. Mimo tyto velké akce se již tradičně malovalo, prováděly se revize , úklid a plno dalších věcí tak, aby škola mohla 3.9.2018 přivítat své žáky.


ADAPTAČNÍ POBYT 6.A - informace pro rodiče


Tak už je to tady!! Prázdniny pomalu končí a začne nový školní rok i pro nás v jídelně:-). Vaříme od pondělí 3.9.2018 a obědy si můžete zaplatit poslední dva pracovní dny v srpnu tj. čtvrtek a pátek od 7.00 do 15.00 hodin. Přeji vám hezký zbytek prázdnin a hodně sil v novém školním roce.

Dana Sovová, vedoucí ŠJ.EKOTÝM v útulku

25. 6. 2018 jsme navštívili s Ekotýmem Centrum pro zvířata v nouzi v Ústí nad Labem. Útulek jsme si prohlédli, potěšili pejsky procházkou a položili spoustu otázek. Zároveň jsme donesli i dobroty, granule, hračky, konzervy pro pejsky a kočičky.

Děkujeme všem, kteří přispěli do Rychlosbírky pro zvířata v nouzi.

Velký dík také patří panu Herzinovi, který nám pomohl odvézt dary ze sbírky! Děkujeme.

FOTOGRAFIE


V úterý 19. 6. absolvovaly třídy 7. A a 7. B exkurzi do Muzea civilní obrany

Během asi 50 minutové prohlídky jsme si prošli unikátní soustavu chodeb bývalého protileteckého krytu, který zde byl vybudován v roce 1942 a později přestavěn na protiatomový kryt. Nahlédli jsme do strojovny a zdravotní ošetřovny a prohlédli si sbírku plynových masek. Na povrchu jsme si ještě vyzkoušeli airsoftovou střelnici a poté již vyrazili na Větruši do zrcadlového bludiště, kde jsme si vyzkoušeli v praxi kapitoly z optiky, které jsme probírali ve fyzice. Nakonec jsme se lanovkou přesunuli do centra, kde jsme se po náročném výstupu občerstvili.     FOTOGRAFIE


Zprávičky z Riccione

Středa byla ve znamení soutěží jednotlivců a dvojic. Závodili jsme ve sprintu, skoku dalekém z místa, v počtu přeskoků přes švihadlo za 1 minutu aj. Z důvodu větších vln byl odpolední závod v plavání přesunut na čtvrtek odpoledne. V tento den také proběhne vyhodnocení některých soutěží. Všichni jsme v pořádku :-).

Pozdrav z Ricci. Máme se fajn. Všichni jsme v pořádku. Dnes nás čeká Aquafan.
FOTOGRAFIE


SOUTĚŽ OCEAN WORLD 2018

Žáci třídy 1. A byli úspěšní v celostátní výtvarné soutěži Ocean World 2018. Děkujeme všem za podporu při hlasování o nejzdařilejší svět oceánu ...více, ...fotografie


Vítězství  žáků 5.tříd v atletickém trojboji

Dne 6.června 2018  proběhlo na atletickém stadionu v Ústí nad Labem okresní kolo žáků v atletickém trojboji. Hoši po výborných výsledcích ve skoku dalekém, hodu míčkem a běhu na 50m obsadili v celkovém hodnocení družstev 1.místo.
Ani naše děvčata se neztratila. Ač bojovala, skončila těsně pod stupni vítězů a zisk 4.místa v okrese, je také velkým úspěchem.
Školu reprezentovali:

Terka Hodná, Eva Kysilková, Lenka Lüftnerová, Terka Marková a Nikča Tranová
Tomáš Habrdle, Vašek Hromas, Martin Rusňák, Michal Šebek, Šimon Špička a Kimi Zita.

Blahopřejeme k úspěchu !!!


Dne 1.6.2018 proběhl na naší škole Dětský den, který se opět povedl díky pečlivé přípravě žáků z 9.ročníku. Děkujeme firmám KEZ-STAVITELSTVÍ s.r.o., CITUS, VITANA, VELMAR, HOKA a BIDFOOD za poskytnutí sladkostí pro děti.


Pozdrav z Pražského hradu

28. 5. 2018 navštívili žáci 5.A a 5.B Pražský hrad a výstavu Labyrintem dějin českých zemí.

Fotografie


2.AB je na škole v přírodě v Horním Vysokém, vše OK -  prohlédněte si fotografie.


Deváťáci v Parlamentu ČR

Žáci devátých ročníků se zúčastnili výletu a exkurze s hlavním cílem v Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny. Dalším cílem byla prohlídka centra Prahy s Malostranským náměstím, Karlovým mostem, Staroměstským a Václavským náměstím. Fotografie


SOUTĚŽ OCEAN WORLD 2018

Dejte "like" světu oceánu, který vytvořili naši prvňáčci a pomozte jim vyhrát jeden z 10 stolních fotbalových stolů UHU.
Hlasovat můžete do 1. 6. 2018 zde: https://www.facebook.com/UHU.cz/Více informací na webových stránkách třídy 1. A : https://zschlumec.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1mb3Jtcy8tMjA%3D


Třeťáci vystoupili 4. května 2018 na památnou horu Říp, která leží nedaleko Roudnice nad

Labem v nadmořské výšce 459 m. Jedná se o vyhaslou sopku. Kromě čediče tu najdeme i magnetovec. Ten způsobuje, že se tu nemůžeme orientovat podle kompasu. Na vrcholu hory byla v roce 1126  knížetem Soběslavem I. postavena románská rotunda sv. Jiří.


Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělání naleznete ...zde


Upozornění: v areálu školy probíhá rekonstrukce plynového potrubí, je zde označený výkop vlevo od hlavního vchodu – dbejte zvýšené opatrnosti.


Hoši 5.tříd získali 2.místo v okresním kole turnaje ve vybíjené

19.4. na ZŠ Rabasova v Ústí nad Labem se sešla 4 nejlepší družstva v okrese, která si vybojovala postup ze základních skupin, aby bojovala o okresního přeborníka a možnost postupu do krajského kola.
Našim hochům chyběl ten pomyslný krůček k vítězství. První dva zápasy vyhráli a ve třetím závěrečném, kde se rozhodovalo o celkovém vítězi, podlehli po vyrovnaném boji ZŠ E.Krásnohorské.
Zisk 2.místa v okrese je přesto dalším velkým sportovním úspěchem našich žáků !!!!
Družstvo tvořili: Petr Březina, Tomáš Cerman, Jan Fridrich, Václav Hromas, Tomáš Habrdle, Vilda Hedrlín, Dominik Janda, Martin Rusňák, Michal Šebek, Šimon Špička, Tomáš Šťastný, Kimi Zita


Dne 18. 4. 2018 vyrazily třídy 7. A a 7. B na pobočku Českého hydrometeorologického ústavu na Kočkově. Prohlédli jsme si přístroje, kterými se měří teplota, vlhkost, směr a síla větru, atd. V další části exkurze jsme studovali meteorologické mapy a různé údaje na nich, zjistili jsme, že i v této oblasti jde technika velmi kupředu. Počasí nám opravdu přálo, největší odměnou nám byl výhled na celé město Ústí nad Labem. Škoda jen, že výklad nebyl veden poutavější formou.


Do celostátního projektu Ukliďme Česko a blížícího se Dne Země, se též zapojili žáci 4. ročníků.

Úklid chlumecké krajiny byl zaměřen na okolí nad sídlištěm, kdy skupinky dětí procházely loukami směrem k lesu a nestačily se divit množství nalezeného odpadu od nedopalků od cigaret, až po pneumatiky.

Chuť do práce byla velká a výsledek znamenitý :).


„…čisté chlumecké rybníky…“

12. 4. 2018 se naše škola zapojila do celostátního projektu Ukliďme Česko. Akce se zúčastnilo 21 žáků z 5. - 9. ročníků – skupinu tvořili převážně členové Ekotýmu.

Cílem byl úklid okolí našich rybníků. Již cestou jsme však zcela neplánovaně uklidili přilehlý park. Byli jsme dost překvapeni, co všechno jsme našli: bojler, televizi, počítač, spoustu lahví od alkoholu, petek nepočítaně. Celkem jsme naplnili 25 pytlů vytříděného odpadu… přibližně 120 kg odpadků.

Na závěr vydařeného dopoledne jsme si upekli špekáčky.

Občerstvení a odvoz odpadu zajistil Městský úřad Chlumec.

Další fotografie...zde


Sbíráme starý chleba pro lesní zvířátka...více


Oznamujeme vyhlášení ředitelského volna dne 7. 5. 2018. Důvodem je provádění dezinsekce. Škola, školní družina i školní jídelna bude zavřena.


3.místo v okresním kole na turnaji ve vybíjené

Dne 9.4.2018 proběhl na ZŠ Rabasova v Ústí nad Labem turnaj ve vybíjené děvčat 4.-5.tříd.

Naše děvčata předvedla výborný výkon a zisk třetího místa v okrese byl velkým překvapením.

Školu reprezentovaly:

Bára Michalová, Rozárie Kindlová, Terka Hodná, Štěpánka Kuklíková, Terka Marková, Kristýna Toušková, Nikola Tranová, Naty Lacinová,Eva Kysilková, Lucka Hrebíčková, Míša Maruštíková a Lenka Lüftnerová

Děvčata děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme ke sportovnímu úspěchu !!


Poděkování

Ráda bych tímto poděkovala našim paním kuchařkám nejen za výborné obědy, ale i za milou spolupráci v oblasti environmentální výchovy.

V loňském školním roce se nám podařilo zavést v kuchyni třídění odpadu na všechny složky: plast, papír, sklo, kov, tetra-pak, směs. V tomto nám velmi pomohla p. Kroa z Městského úřadu v Chlumci, která zajistila více kontejnerů na tříděný odpad u naší školy.

Shromážděný starý papír zaměstnanci školní kuchyně ukládají na sběrném místě naší školy, a tím tak kuchyň zároveň přispívá k vyššímu zisku finančních prostředků za sběr pro základní školu.

V letošním školním roce jsme se zaměřili na zbytky z kuchyně – bohužel nám nevyšel projekt podaný p. zástupcem P. Dušánkem na gastro-kompostér, který likviduje zbytky jídel. V příštím roce požádáme znovu… Paní vedoucí se však podařilo dohodnout odběr odpadu vhodného do kompostu. Jedná se např. o slupky od brambor, mrkve, … skořápky od vajec. Tvrdý chleba končí u školních oveček. Tím se velmi výrazně snížilo množství směsného odpadu.

Za nápad, vstřícnost a milou spolupráci velmi pěkně děkuji p. vedoucí D. Sovové i celému kolektivu kuchyně.

Mgr. N. Gajdošová (koordinátor EVVO)

PS: Vždy si u vás pochutnám!


Ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhl v tělocvičně naší školy 2. ročník taneční soutěže Let´s dance.
Letos se přihlásilo více tanečních skupin než vloni a bylo se na co dívat. V I. kategorii (žáci I. stupně) se střídalo disko s aerobikem. Děvčata si připravila krásné choreografie a sladila i kostýmy. Na stupně vítězů se zařadila děvčata s vystoupením Růžovky, z různých tříd I. stupně, s aerobikem, druhé místo obsadily dívky z 3. B Karolína Elková a Markéta Bednářová s vystoupením Sestry. 3. místo si vytancovala děvčata ze 4. A Anna Kuželková, Amálie Herzinová a Markéta Jiroušková s diskem Three girls.

V II. kategorii (žáci II. stupně) na nás opravdu vyběhly Pumy z 6. ročníků, které předvedly velmi pěkný aerobik, ale porotu ještě více překvapila děvčata z 8. B, která si přes velký stud připravila moderní contemporary. Porota měla co dělat, aby se rozhodla, komu přiřkne 1. místo. Nakonec se rozhodla pro starší žákyně Annu Škrletovou a Vendulu Hrnčířovou a jejich vystoupení s názvem Spolu a bez sebe.

Děkujeme všem zúčastněným a hlavně výbornému publiku skládajícího se z rodičů, žáků školy a našich družin, učitelů a ostatních přívrženců tohoto sportu. Věříme, že se příští rok sejdeme v ještě hojnějším počtu!
Více fotografií naleznete v naší fotogalerii.
Mgr. Andrea Klímová


SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO SKOKANA – SKOKANKU   6.tříd

Žáci a žákyně šestých tříd si v hodině tělesné výchovy zasoutěžili o nejlepšího skokana –skokanku přes švihadlo.  Počítaly se pouze přeskoky snožmo po dobu 1 minuty.  Výkony děvčat a chlapců byly vyrovnané a velice těsné.

Celkovým vítězem se stal Kuba Musílek, který zvládl 150 přes koků za 1 minutu.

Nejlepší výkony 

Děvčata:

1.Bílkovská Naty        149x
2.Bílkovská Viki          148x
3.Klazarová Lucka    130x

Hoši:

1.Musílek Jakub          150x
2.Klimeš Víťa                147x
3.Kösegi Matyas         126x


Tradiční volejbalové klání nad vysokou sítí mezi základními školami v tomto školním roce přivítalo rekordních devět družstev. I přes to, že naše cíle byly skromné, naši žáci byli blízko medailovým pozicím. Přesně dva body. Bohužel se nám nevydařila koncovka tie-breaku a museli jsme se smířit s boji o konečné 4. – 6. místo. V těch jsme dokázali vybojovat 5. místo v okrese.

Kluci, GRATULUJMEME!!!!!

RADEK TŘEŠTÍK, ONDŘEJ AJM, PETR STRÁNSKÝ, DOMINIK SVOBODA, JAKUB HOSPODKA, JAKUB PÁNEK, FILIP TATER, TOMÁŠ KVAPIL, JAN KIML, JAKUB MUSÍLEK A PETR BŘEZINA


6. B v JUMPÚSTÍ - 21. 3. 2018 žáci 6. B navštívili nově otevřenou jumparénu v Ústí n. L.
…mně se to moc líbilo. Jela bych tam hned znovu. Jen jedna hodina mi přišla málo…
T. Filipcová
…líbilo se mi všechno…nelíbilo, že to bylo jenom jednu hodinu…
T. Müller
…měli jsme volno a mohli si tam dělat skoro všechno, co jsme chtěli…
L. Hodačová
…jumparéna v Ústí n. L. byla super. Moc se mi tam líbilo - nejvíce skákání na trampolínách a do molitanových kostek…
V. Zemanová
…mohli jsme si tam různě skákat a i něco natočit nebo vyfotit na telefon. Líbilo se mi tam…
T. Červinková
…nejvíc se mi líbila vysoká zeď, ze které jsme mohli skákat…
V. Bílkovská
…molitanové kostky jsou měkké a dobře se do nich skáče. Bylo to super…
K. Kramářová
…líbilo se mi, že jsme tam byli sami. Nelíbilo se mi, že jsme tam byli jen na jednu hodinu…
J. Kiml


Den otevřených dveří a Jarní jarmark se povedl ...fotografie


2.MÍSTO V KRAJSKÉM FINÁLE V PŘEHAZOVANÉ 5.tříd

Dne 15.3.2018 se sešli v Jirkově vítězové okresních kol v přehazované, aby bojovali o co nejlepší umístění v kraji. Naši hoši předvedli výborné výkony a osadili krásné 2.místo.

V prvním zápase s místním Jirkovem nám chybělo to pověstné sportovní štěstíčko. Ač naši měli již mečbol, zápas nedotáhli do vítězného konce a s pozdějším vítězem celého turnaje prohráli těsně v rozhodujícím třetím setu.

Následující zápasy s Mostem a Žatcem vyhráli a hoši se mohli radovat ze stříbrných medailí a poháru.

Družstvo tvořili: Petr Březina, Tomáš Cerman, Tomáš Habrdle, Vilém Hedrlín, Patrik Kačírek, Matyáš Nečas, Martin Rusňák a Kimi Zita.

Hoši, blahopřejeme ke krásnému sportovnímu úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy !!!!!


Den pro předškoláky se opět povedl…fotografie


20. 2. 2018 - Krkavcovití byli super ...více, fotografie


ÚSPĚCH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Dne 20.2.2018 se sešli nejúspěšnější řešitelé školních kol zeměpisných olympiád  v DDM v Ústí nad Labem, aby poměřili své zeměpisné vědomosti. A naši žáci se opět neztratili.
Nikola Nováková v kategorii  8.-9.tříd zopakovala úspěch z loňského roku a potvrdila, že patří k nejlepším zeměpisářům v okrese a svým krásným 2.místem si zajistila účast v krajském kolem. Niki, držíme palce!
Vojtěch Novák v kategorii 7.tříd získal 3.místo.

Školu dále reprezentovali: Martin Hucek, Terka Červinková a Tonda Višňák.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Učitelé zeměpisu


PŘEHAZOVANÁ DÍVEK 6.-7.tříd : 2.místo v okrese !!!!

Turnaje se zúčastnilo celkem dvanáct družstev. Čtyři nejlepší družstva si vybojovala postup dozávěrečné finálové skupiny. A naše děvčata byla mezi  nimi  !!!

Finálové boje proběhly dne 21.2.2018  v Ústí nad Labem na ZŠ Vinařská, kde se hrálo systémem každý s každým. Dvě vítězství a jedna prohra zajistila našim děvčatům krásné druhé místo – nečekané, překvapivé !
Družstvo tvořily:  Naty Bílkovská, Viki Bílkovská, Sabča Janku, Laura Hodačová, Terka Kučerová, Kačka Pišlová, Karoli Tancošová, Klára Toušková


DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH  - 1.místo v okrese  v přehazované 5.tříd

V úterý 13.2.2018 proběhly v Ústí nad Labem zápasy v základních skupinách. Naši žáci vybojovali druhé místo a postoupili do finálové skupiny, mezi čtyři nejlepší družstva.
Finále se hrálo hned v pátek 16.2.  Pro naše hráče to byl den úspěšný. Zápasy to byly napínavé, vyrovnané.  Hoši bojovali a všechny zápasy vyhráli a stali se nejlepším družstvem v okrese ! ! !
Družstvo tvořili: Cerman Tomáš, Fridrich Jan, Habrdle Tomáš, Hedrlín Vilda, Kačírek Patrik, Nečas Matyáš, Rusňák Martin, Šebek Michal, Zita Kimi.
Hoši děkujeme za vzornou reprezentaci školy a držíme palce v krajském kole !
Učitelé TV


Školní masopust 2018 - fotografie


Fotografie z lyžařského a snowboardovému kurzu v Loučné...zde


Zeměpisná olympiáda 2018 - výsledky školního kola...zde


Vyhodnocení soutěže Věnuj mobil...zde


Již 10 let podporujeme psí domov Řepnice. Napsali o nás - MF DNES 1.2.2018. Vysvědčení s Amorkem - fotografie.


V pondělí 29. ledna 2018 se dva žáci naší školy Nikola Nováková (9.A) a Martin Kříž (9.A) zúčastnili okresního kola Olympiády v českém jazyce. Předcházelo mu kolo školní, ze kterého postoupil Martin z 1. místa a Nikola z místa druhého. 3. místo školního kola obsadila dvě děvčata z 8.B Marie Kleckerová a Barbora Liscová. Po úspěšném zdolání jazykového testu a slohové práce se Nikola Nováková umístila na výborném 3. místě a stává se tak postupujícím účastníkem do kola krajského. Martin skončil na 13. místě. Krajské kolo se uskuteční 4. 4. 2018. Všichni držíme palce!

Andrea Klímová


Úspěch chlumeckých olympioniků

Dne 24. ledna 2018 se v prostorách Gymnázia a SOŠ dr. V. Šmejkala uskutečnilo klání úspěšných řešitelů školních kol Matematické olympiády. Zatím se jednalo pouze o kategorie Z5(pátý ročník ZŠ) a Z9 (ročník ponechávám na doplnění čtenářům). Zatímco v nejstarší kategorii se i přes snahu nepovedlo našim žákům probojovat do okresního kola, v nejmladší kategorii měla chlumecká škola svá želízka v ohni, která se v nabité konkurenci neztratila, ba naopak zazářila. Svůj um v prostorech ovládaných čísly, geometrickými tělesy a jinou, pro normální pozemšťany alergenní havětí, prokázali Matěj Chaloupka, Terka Hodná, Štěpánka Kuklíková a Michaela Maruštíková. Štěpánka počítala, rýsovala a kombinovala a svým výkonem obsadila krásné dělené (jak jinak v matematice) 4.-6. místo se ziskem 13 bodů. Ještě lépe nabrousila svou tužku Michaela. Ziskem 15 bodů nechala své soupeře těsně za sebou a zvítězila.

Účastníkům gratulujeme a přejeme rostoucí tendenci.

Patrik Černý


Tříměsíční kurz bruslení je určen žákům sedmých ročníků a odehrává se příjemném krajinném prostředí na otevřeném kluzišti mezi kopečky v Povrlech u Ústí nad Labem. Na prvních hodinách někteří žáci používali stabilizační hrazdičky, ale po dvou měsících již všichni bruslí bez opory. Díky tomu jsme mohli výuku rozšířit o základy hokeje, slalomy a některé prvky z krasobruslení. Příjemným zpestřením bylo vystoupení dvou krasobruslařek z naší školy. Fotografie, video 1, video 2


Sbírka hraček pro dětskou kliniku MN se opět povedla ...více


Zdravíme z Loučné pod Klínovcem

Lyžujeme na Klínovci..super! Včera na technickém sněhu, na dnešek nachumelilo a sníh je ideální na zdokonalování lyžařských a snowboardových dovedností..máme se fajn, všichni jsme v pořádku, posíláme foto..skol! .:-)


Změna systému sběru starého papíru:

- Starý papír je možno nosit průběžně do přístřešku u školní garáže (horní vchod)
- Otevřeno je každý pracovní den od 6.30 do 15.00 hod.
- Každou krabici či balík je nutné označit jménem a třídou, aby mohl být sběr zaznamenán do školní sběrové soutěže jednotlivců
- Neoznačený sběr bude považován za příspěvek pro školu (proto může přinést starý papír i ten, kdo nemá na naší škole dítě!)
- Odvoz nepotřebného papíru bude prováděn 1 x za 3 měsíce (konkrétní datum bude vždy zveřejněno na vývěskách i webových stránkách školy).

Věříme, že tímto způsobem nejen zvýšíme množství odevzdaného papíru, a získáme tak více finančních prostředků pro naši základní školu, ale podpoříme i tolik potřebné třídění odpadů, ochranu přírody a životního prostředí kolem nás…!

Poděkování panu školníkovi

Ráda bych tímto poděkovala našemu činorodému a šikovnému panu školníkovi Pavlu Růžičkovi za vybudování přístřešku pro uskladnění nepotřebného papíru.

Díky tomu můžeme změnit systém sběru starého papíru: více papíru uskladníme a odevzdáme. Získáme tak i více finančních prostředků pro základní školu. Peníze jsou určeny pro nákup odměn našim žákům, kteří uspějí v různých soutěžích.

Děkuji i za podporu a spolupráci v oblasti environmentální oblasti a výchovy. Bez pomoci pana školníka a paní uklízeček by spousta věcí nefungovala.

Moc děkuji      N. Gajdošová


ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - čtvrtek 05. 04. 2018 od 14.00 do 18.30


Hop a skok přes laťku

V prosinci proběhly dvě významné soutěže ve skoku vysokém. Dne 5. prosince se uskutečnila Chlumecká vánoční laťka, které se zúčastnilo 27 žáků z pátých až devátých tříd. Soutěž probíhala v příjemné atmosféře vytvořené povzbuzujícími spolužáky. Nejlepších výkonů dosáhli Viktorie Bílkovská a Jakub Musílek v kategorii mladších žáků a Petra Nožičková s Tomášem Hubkou ve starších žácích.
Dne 12. prosince proběhla Střekovská laťka. Naší školu reprezentovalo šest žáků a žákyň. Svého úkolu se zhostili se ctí. Ve většině případů si vylepšili osobní rekordy. Matyas Köszegi a Jakub Musílek se přenesli přes laťku ve výšce 140 cm, Natálie Bílkovská překonala 125 cm a její sestra Viktorie přeskočila 120cm. Všem účastníkům patří velký dík za reprezentaci školy. Doufáme, že v příštím ročníku Střekovské laťky budou výkony našich žáků a žákyň neméně kvalitní.

Mgr. Hana Karešová


Máme rádi zvířata - výsledky fotografické a výtvarné soutěže ...zde


Děkuji za všechny návštěvníky naší školní knihovny panu Klimešovi, jehož sponzorský dar a zároveň krásný vánoční dárek ;-) nám umožnil nákup mnoha nových titulů. S výběrem knih pomáhali sami žáci, snad se trefíme do vkusu mnoha dětem. :-)

Proto neváhejte s návštěvou a přijďte se do knihovny podívat, otevřeno máme v úterý 13-13:40 a čtvrtek 7:20-7:40.

Anna Šalanská


Milé děti, vážení rodiče a přátelé naší školy!

Chtěla bych Vám všem mnohokrát poděkovat za účast na vánočních trzích, dětem za krásné výrobky, které připravovaly po mnoho týdnů. Účast i vybraná částka byla rekordní - vybralo se 20 020 Kč, část si ponechají třídní učitelé ve svých fondech a nakoupí dětem, co potřebují (odměny, občerstvení atp.), druhou část výtěžku jako každý rok posíláme na dobročinné účely. Již mnoho let spolupracujeme se psím útulkem pro opuštěné a týrané psy v Řepnici (www.psidomov.cz), i tentokrát budou tolik potřebné finance směřovat tam.

Přejeme Vám krásné Vánoce a ještě jednou děkujeme za Vaši účast a podporu aktivit naší školy.
Za ZŠ Chlumec Anna Šalanská

Další fotografie ...zde


Žáci 1.stupně postupují po krásném 3. místě v okresním finále šachu do krajského kola v Litoměřicích. Školu reprezentovali: Kuželka Vladimír, Hodan Marek, Fridrich Jan, Nacházel Václav a Do Tuan Hunh. Děkujeme.


Drážďany 2017  - Žáci 6. a 7. tříd navštívili Centrum zážitkové matematiky a již tradičně i Vánoční trhy v Drážďanech...více viz fotogalerie


VÁNOČNÍ SBÍRKA HRAČEK - hračky jsou určeny pro děti z dětského oddělení Masarykovy nemocnice. Prosím o čisté a nerozbité hračky, knihy, stavebnice, hry..., které noste do kabinetu D p. uč. Gajdošové.  Děkujeme.


Konec sběru víček pro Šimůnka

Dne 1. 12. 2017 končí sbírka víček pro malého Šimůnka – bohužel není odběratel…
Všem, kdo se podíleli na sbírání víček, moc děkujeme!


Žáci devátých ročníků se zúčastnili exkurze do nové firmy a její výroby SSI Technologies v rámci předmětu volba povolání. V tomto případě se jednalo o podporu technických oborů vzdělání. Největší úspěch u žáků měla prohlídka provozu a dárky ve formě reklamních předmětů. Fotografie


OSLAVTE S NÁMI SVĚTOVÝ DEN LASKAVOSTI 13.11.2017...více


Jak pomáhá naše sběrová akce Víčka pro Šimůnka

Dobrý den,
posíláme vám všem pozdrav z lázní Klimkovice, kde jsme i díky vaši velké pomoci. Moc si toho vážíme. Šimůnek děkuje všem dětem, které mu pomáhají sbírat víčka.

Posíláme také fotku, ať vidíte, že to opravdu není jednoduché.

Šimůnek s mamčou


OBROVSKÝ ÚSPĚCH !!! 2.místo v krajském kole ve stolním tenisu

Dne 2.11.2017 se sešli vítězové okresních kol v Litoměřicích, aby v krajském kole poměřili své síly. A naše děvčata se v kategorii 8.-9.tříd neztratila a vybojovala nádherné 2.místo.
Družstvo tvořily: Vendula Hrnčířová + Míša Pavlousková + Terka Pazderová
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k získanému poháru a medailím :-)

Učitelé TV


Soutěže O NEJKRÁSNĚJŠÍ HALLOWEENSKOU DÝNI se v letošním roce zúčastnilo rekordních 63 soutěžících z celé školy ...více ...foto


Soutěž ve sběru lesních plodů – celkem se sebralo přes 2,3 tuny kaštanů a žaludů. Zvířátka děkují všem sběračkám a sběračům. Výsledková listina.


Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace, proběhnou dne 23. 11. 2017 od 16:30 do 17:30 před sborovnou v ZŠ Chlumec. Voleni budou tři kandidáti.

Kandidují: Jana Popelková, Kateřina Višňáková, Vítězslav Klimeš, Luděk Hryz.


Od 1.11.2017 platí upravený školní řád ...zde


Výroční zpráva o činnosti ZŠ Chlumec 2016/2017 ...zde


Střednědobý výhled rozpočtů a návrh rozpočtu na rok 2018...zde


EKOTEAM ŠKOLY

V tomto školním roce byl na naší škole založen EKOTEAM, který tvoří vybraní žáci 3. – 9. tříd.
Úkolem je zapojení dětí do environmentálních aktivit školy – např. vydatná pomoc při sběru papíru, kaštanů a žaludů nebo v tomto týdnu při organizaci soutěže „O nejkrásnější dýni“…Rádi přijmeme různé nápady či náměty v této oblasti nejen od dětí, ale i od učitelů, rodičů a přátel školy.


Sběr 17.10.2017 - sebráno 5423,5 kg. Děkujeme všem sběračům i sběračkám :-).


Naše škola vyhlašuje pro příznivce fotografování a malování soutěž Máme rádi zvířata…více


MÁME ZLATOU MEDAILI !!!!!!

V okresním kole turnaje ve stolním tenisu v Ústí nad Labem dne 18.10.2017 vybojovalo družstvo starších žákyň 1.místo ...více


SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ HALLOWEENSKOU DÝNI

V prvním listopadovém týdnu se mohou děti zúčastnit soutěže o nejkrásnější halloweenskou dýni. Soutěžní dýně je možné přinést v pondělí 30. 10. nebo v úterý 31. 10. 2017. Ve středu 1. 11. proběhne vyhodnocení soutěže. O výherci rozhodnou žáci školy prostřednictvím hlasování.


6.A a 6.B v Planetáriu Teplice...více


VĚNUJ MOBIL - soutěž pro první pololetí školního roku 2017/2018 ...více


Vážení rodiče,

z technických důvodů, které nebyly na naší straně, jsme se bohužel nemohli zúčastnit Logické olympiády pro první stupeň. V návaznosti na tyto technické problémy jsme však podnikli kroky vedoucí k účasti v termínu 9.10. -13.10. Pokud ani toto nebude možné, Logickou olympiádu děti vypracují offline. Děkujeme za pochopení.


Lyžařský a snowboardový kurz se zaměřením na zimní sporty Pro žáky 3., 4. a 5. ročníků ZŠ Chlumec – Loučná pod Klínovcem 10.2.-17.2. 2018 ...přihláška


Lyžařský kurz pro žáky 6.-9.tříd. Krušné hory, Loučná pod Klínovcem, 13.-20. ledna 2018. ...přihláška


PŘESPOLNÍ BĚH – okresní kolo v Ústí nad Labem - 26.9.2017...více


ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – okresní kolo v Ústí nad Labem – 27.9.2017...více


Zahájen sběr PET lahví (každé úterý 7 - 8. hod).


Dne 25. 9. 2017 zahajujeme pro žáky prvního stupně naší školy tradiční Soutěž ve sběru lesních plodů.


Oznamujeme vyhlášení ředitelského volna na den 29. 9. 2017. Škola, školní jídelna a školní družina bude uzavřena. Důvodem je provádění opravy podlahových krytin.


Knihovna se na vás těší od 19. září.

Přijď si vybrat z mnoha zajímavých titulů buď v úterý 13:00 - 13:40 nebo ve čtvrtek 7:20-7:40. Výpůjčky jsou zdarma a členem knihovny je automaticky každý žák naší školy. Jen si s sebou nezapomeň notýsek. ;) Knihovnu najdete v patře před vchodem do družin. S pozdravem Mgr. Anna Markalousová


Zdravíme z Doks z Lesního hotelu!

Cesta bezproblémová, ubytování v pohodě, kontrola kol, chutný oběd, odpočinek a hurá na první výlet na kole. Vyrazili jsme na kratší patnáctikilometrový okruh kolem Bezdězu, vyzkoušeli jsme si jízdu náročnějším terénem…k večeři oblíbené knedlo zelo vepřo…navečer míčové hry…zatím supr! Snad nám v týdnu počasí bude přát!    FOTO


Sbírka víček pro Šimonka...víceDne 6.9.2017 bylo otevřeno nové školní hřiště. Vybudování tohoto multifunkčního sportoviště bylo financováno z daru 1000 000,- Kč, který škole poskytla firma Rekultivace s.r.o. chlumeckého občana pana Ing. Radko Vrbíka.  Děkujeme


Letos jsme přivítali 48 prvňáčků a 11 dětí v přípravce. Přejeme vám, žákům a dětem pohodový školní rok.


První zkouška Chlumeckého dětského sboru proběhne ve čtvrtek 7. 9. od 14:00 v učebně hudební výchovy (hudebna).


Branný den . . . více


Ukázková hodina hodnotového vzdělávání - škola Cyril Mooney - 3. A . . . více


Výlet do HOPSÁRIA 3. AB . . . více


AUTORSKÉ ČTENÍ KNIHY HELENY CENTNEROVÉ APRÍLOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ - 3. AB . . . více


Dětský den . . . více


V úterý 31.5. se třídy 5.B a 6.A vydaly na výlet do Libochovic. Navštívili jsme zámek, kde se nám necelou hodinu věnovala paní průvodkyně. Všechny děti se zájmem poslouchaly její poutavé vyprávění a z výletu jsme si všichni přivezli pěkné zážitky. ...fotografie zde


Okresní kola matematických soutěží

V aprílovém počasí letošního jara probleskly paprsky mezi mraky matematického nebe. Množné číslo napovídá, že se nejednalo o jediný úspěch. V soutěžích, Matematický klokan a Pythagoriáda, dosáhli žáci chlumecké školy na přední příčky. Zvláště mladší kategorie se ukázaly ve výborném světle. Gratulujeme všem řešitelům soutěžních úloh.
Pythagoriáda - okresní kolo 1. místo Adéla Slejšková, 9.místo Matyáš Suchý, 14.místo Tony Müller. Matematický klokan - okresní kolo- kategorie Cvrček 2. místo Kateřina Špačková, kategorie Benjamín 5.místo Eliška Hromasová.


Získali jsme titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Ústeckého kraje 1. STUPNĚ ...zde


POHÁR ROZHLASU – POHÁR ZA TŘETÍ MÍSTO starších žákyň ...více


Prohlédněte si nové fotografie Čarodějnice 2017 a Třeťáci v muzeu.


Sladké odpoledne

Děti ze školní družiny se jely podívat do Prahy, jak se vyrábí čokoláda. Dozvěděli jsme se z čeho se čokoláda vyrábí a jak se zpracovává. V dílničce jsme si pak vlastnoručně čokoládu vyrobili a ozdobili. Potom jsme navštívili čokoládový obchůdek. Na závěr jsme se podívali na farmu s minizvířátky. Fotografie ...zde


Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání ...zde


Od 2.5. do 30.6.2017 bude probíhat rekonstrukce vodovodu v ulicích Nad Školou a Muchova ...více informací zde


1. MÍSTO V OKRESNÍM FINÁLE VE VOLEJBALE ...více


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace o možnosti zakoupení svačin

 

Od 16.1.2017 vám nabízíme prodej svačin připravených ve školní jídelně. Svačiny si můžete objednat a zaplatit den dopředu v kanceláři ŠJ za cenu 17.Kč ( cena bez dotace s režií), kde dostanete na zaplacený den stravenku. Svačinu si děti snědí v jídelně druhou přestávku, která bude upravena
z 15.min na 20. min. Hezký den, Sovová.