Kroužky

Nabídka kroužků pro šk. rok 2017/2018

(přihlásit se můžete u vedoucích kroužků e-mailem ve tvaru  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Název kroužku:

Určeno pro:

Povede:

Kdy:

Sportovní

4.-5. tř.

K. Magasaniková

ČT 13,45-14,45

Aerobic

1. stupeň

L. Suchá

ÚT 12,55-14,00

Keramika

Přednostně pro ŠD

K. Švestková

ST 15-16,30

Keramika

 

H. Čápová

ÚT 13,30-15,00

Školní knihovna

Všechny žáky

A. Markalousová

ÚT 13-13,40

ČT  7,20-7,40

Keramika

 

S. Lorencová

PO 13,30-15,00

Logopedická prevence

Přípravná třída

H. Čápová

 

Angličtina

1. a 2. tř.

L. Teslerová

ČT 13,30-14,30

Německý jazyk

začátečníci

A. Förster

ST 13,30-14,30

Šikovné ručky

Přípravka, 1.+ 2. tř.

K. Jarošová

ST 15,00-16,00

Logopedické prevence

1. + 2. tř.

I. Bělová

ÚT 12,45-13,45

Volejbal – SKV UL

4. – 6. tř.

Š. Novák

PO 14 - 16,30

ST 14 – 16,30

Náprava - procvičování

 

J. Dyntarová

 

Kluby a kroužky z projektu OP VVV (žáky do těchto kroužků si vybírají učitelé sami)

Čtenářský klub – A. Markalousová

Klub zábavné logiky a deskových her J. Kokoška

Kroužek doučování M – P. Černý
Kroužek doučování Čj – A. Markalousová
Kroužek doučování Aj – H. Karešová
Kroužek doučování I.st. – S. Lorencová
Kroužek doučování I.st. – I. Kislingerová
Kroužek doučování I.st. – J. Hromasová