EVVO

V letošním školním roce sbíráme:

víčka od PET lahví...více

mobilní telefony...více

PET lahve...více

elektro zařízení...více

staré baterie...více


Díky projektu Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin ...více


EVVO = environmentální výchova

Cílem environmentální výchovy na naší základní škole je žák, který má pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí, chová se k nim slušně a šetrně a ví proč.

V rámci EVVO naše škola:

-  je zapojena do projektů:

Recyklohraní (www.recyklohrani.cz)

Sběr baterií

Sběr elektrozařízení

Sběr mobilů

Plnění vyhlášených úkolů (Př. Vv, Pč, M, Př, Z)

Práce s pracovními listy

Eko-kom (www.ekokom.cz)

Účast na besedách (Tonda – obal na cestách)

Práce s filmy a pracovními listy s ekologickou tématikou

Ekopolis (www.ekopolis.cz)

Práce s environmentálně zaměřenou deskovou hrou

-  pravidelně sbírá:

PET – lahve ( 1 x týdně)

Papír (4 – 5 x ročně)

Lesní plody (1 x ročně)

Hračky pro nemocnici (1 x ročně)

Potřeby pro pejsky a kočičky z útulku (1 x ročně)

-  se účastní:

Ekopobytů PAŽIT (Tornův Mlýn, Natura Rumburk)

Výukových programů s environmentální tématikou (ZOO UL, Chomutov)

Exkurzí (sběrný dvůr, třídírna odpadů, Spolchemie UL,…)

Soutěží s environmentální tématikou (fotografické, výtvarné, literární,…)

Filmových projektů (Planeta 3000, Praha – Imax)